gülüşmə

gülüşmə
«Gülüşmək»dən f. is. Məclisdə bir gülüşmə başladı. S. H.. Camaat arasına gülüşmə və qarışma düşdü. Qant..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • gülüşmək — f. Qarşılıqlı və ya birlikdə gülmək (çoxları haqqında). Adamlar gülüşdülər. – Uşaqlar içinə düşər gülüşmək; Sənin də acığın tutar, ağlarsan. M. V. V.. Qonaqlar gülüşdülər və sonra Kəblə Namazla zarafatlaşmağa başladılar. Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • acıq — is. Hirs, hiddət, qeyz, qəzəb. Acığın cana ziyanı var. (Ata. sözü). <Əziz bəy:> Bir güzgüyə bax, gör gözlərin acığından qan çanağına dönübdür. M. F. A.. İçərimdə zəhərli ilan kimi bir acıq və kin qıvrılırdı. M. İ.. Cəmil . . güləndə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kotançı — is. 1. Kotan sürən, kotanla yer şumlayan əkinçi. Kotançıların holavarları, . . cavanların gülüşməsi Budağı valeh etmişdi. Ə. Vəl.. // Traktora qoşulan kotana xidmət edən kolxozçu və ya sovxoz fəhləsi. Maşın kotançıların tuşuna çatanda əyləndi. B …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • oyunbaz — is. 1. Gülməli oyunlar çıxarıb başqalarını güldürən adam; hoqqabaz, oyun çıxaran, masqaraçı. Adamlar özlərinə məzəli təlxək, oyunbaz, ya dəli düzəldib əylənir, meydançanı, bazarı yeni gülüşmə götürürdü. S. R.. 2. Keçmişdə ruhanilərin və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sulaşmaq — f. 1. qarş. Bir birinə su atmaq. <Uşaqlar> bir birilə ötüşərək, hay salıb gah üzür, gah batıb yox olur, birdən baş qaldırıb ikiəlli sulaşırdılar. M. C.. Bir ara dəhlizdən otağa, otaqdan mətbəxə qaça qaça bu üç xoşbəxt adam nəşə ilə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təkəmseyrək — sif. və zərf Adda budda, orada burada, seyrək. Bu söz iclasda təkəmseyrək gülüşməyə səbəb oldu. Ə. Vəl.. Meşənin ətəyindən, təkəmseyrək kolların arasından qarapaltarlı, irigövdəli bir arvad çıxdı. İ. Hüseynov …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yallı — 1. is. Yalı olan (bax yal 1). Hər dalğa bir kişnəyən bəyaz yallı at kimi; Bizim bu həyat kimi. M. Müş.. 2. is. Bir birinin əlindən tutaraq dəstə ilə oynanılan Azərbaycan xalq rəqsi. Yallı havası. – Alaq vuranların mahnıları, taya vuranların… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əmioğlu — sif. 1. Əminin oğlu. Qızlar şərti pozan əmioğlunu danladılarsa da, yenə gülüşməyə məcbur oldular. M. Hüs.. 2. Özündən yaşlı əmisi oğluna, yaxud başqa bir adama müraciət sözü. Əmioğlu, bir bura zəhmət çək. – <Sara:> Bəhram! Əmioğlu, özün… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”